Skader og afhjælpninger

Glas + Vand = Stænk

Enkelt sagt korroderer glas, hvis vand opholder sig i længere tid på dets overflade!

Det skyldes, den kemiske udveksling mellem glassets sodium-ioner og vandets hydrogen-ioner, med andre ord opløser vandet glassets sodium-ioner og starter derved korrosionsprocessen (stage 1 corrosion (ikke synligt)). Er der tale om frie overflader, vil der ikke nå at opstå korrosion, da vandet vil nå at tørre, eller ionerne skylles væk.

Nogle almindelige korrosionsskader:

Regnvandet kan trække forskellige basiske materialer med sig fra den overliggende facade, typisk frisk beton og murværk. Det basiske vand vil udtrække silikatforbindelser, der kan udvikle sig til uacceptable ætsninger på glasset (stage 2 corrosion)

Visse typer silikatmaling kan udskille silikatforbindelser, der med regnvandet kan udfælde sig på glasset og ligeledes give ætsninger.

Luftforurening kan også forårsage stænk, hvis det ikke vaskes jævnligt.

NB. Ph-værdien i vandet øges hastigt ved temperaturforhøjelse som i direkte solskin, hvilket giver ætsninger. Sydvendte vinduer og glaspartier er derfor ekstra udsatte.

Vand eller andet med en ph-værdi over 9 vil ætse sig ind i glasset (stage 2 corrosion).

Andre skader:

Ubehandlede metaloverflader vil afgive metaloxider, der kan afgive svært opløselige belægninger på glasset.

Bygninger på kystnære områder, vil opleve saltfilm, men det vil ikke skade glasset, men der anbefales hyppigere vask.

Ridser i glas vil typisk opstå, hvis sandkorn på glasset aftørres med klude eller ved utilsigtede hændelser, såsom håndværktøj, der utilsigtet

rammer hen over glasfladen.

Ved afvaskning må der ikke anvendes basiske eller flourholdige syrer eller rengøringsprodukter, de vil ætse sig ind i glasset struktur.

• Regnvand fra overliggende facader må ikke kunne løbe ned over glasset

•Glasset skal være muligt at rengøre

•Glas skal altid opbevares kortest mulig tid på byggepladsen

•Beskyt glas mod sol og nedbør

•Husk mellemlæg mellem de enkelte stykker glas

•Undgå at vand fra beton og murværk løber ned over glasset

•Ved mørtelstænk afvask med rigelig vand

•Størknet mørtel kan opløses med et cement-dissolver

•Vask glasset hyppigt

•Afdæk helt ved risiko for beton/mørtel kan ramme glasset

•Vask glasset som minimum forår og efterår. På traditionel vis eller med rentvandsanlæg

•Brug rigelig vand når sandkorn skal fjernes

•Ved ridser, korrosionsskader, syreskader og afdækning og afvaskning, kan Glasskeeper kontaktes